برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک در تهران

Home / برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک در تهران

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک در تهران
جشن روز ملی و هفته پارالمپیک امروز ۳۰ مهر در مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد نور تهران برگزار شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک در تهران

جشن روز ملی و هفته پارالمپیک امروز ۳۰ مهر در مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد نور تهران برگزار شد.
برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک در تهران