برگزاری جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی فارس

Home / برگزاری جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی فارس

برگزاری جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی فارس
جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به‌مدت پنج روز و با شرکت 13 تیم دانشگاهی در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار شد.

برگزاری جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی فارس

جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به‌مدت پنج روز و با شرکت 13 تیم دانشگاهی در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار شد.
برگزاری جشنواره مسابقات ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی فارس