برگزاری اولین آزمون جامع علوم‌پایه دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

Home / برگزاری اولین آزمون جامع علوم‌پایه دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری اولین آزمون جامع علوم‌پایه دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری اولین آزمون جامع علوم پایه مخصوص دانشجویان خارجی این دانشگاه خبر داد. دکتر محمد جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: آزمون جامع علوم پایه برای دانشجویان خارجی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری اولین آزمون جامع علوم‌پایه دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری اولین آزمون جامع علوم پایه مخصوص دانشجویان خارجی این دانشگاه خبر داد. دکتر محمد جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: آزمون جامع علوم پایه برای دانشجویان خارجی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری اولین آزمون جامع علوم‌پایه دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

استخدام آموزش و پرورش