برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در ماه رمضان

Home / برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در ماه رمضان

برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در ماه رمضان

مدیر کل سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت:با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه، زمان امتحانات به دلیل همزمان شدن با ماه مبارک رمضان هیچ تغییری نمی‌کند. مجید ابراهیمی مدیر کل آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور در گفت و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در ماه رمضان

مدیر کل سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت:با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه، زمان امتحانات به دلیل همزمان شدن با ماه مبارک رمضان هیچ تغییری نمی‌کند. مجید ابراهیمی مدیر کل آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور در گفت و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در ماه رمضان

موسیقی