برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۰ منطقه آمایشی

Home / برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۰ منطقه آمایشی

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۰ منطقه آمایشی

متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پزشکی و پیش کارورزی شهریور ۹۶ باید برای ثبت نام به دانشگاههای علوم پزشکی مناطق ۱۰ گانه آمایشی مراجعه کنند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای ثبت نام کننده و برگزار کننده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۰ منطقه آمایشی

متقاضیان خارج از کشور جهت شرکت در امتحانات جامع علوم پزشکی و پیش کارورزی شهریور ۹۶ باید برای ثبت نام به دانشگاههای علوم پزشکی مناطق ۱۰ گانه آمایشی مراجعه کنند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای ثبت نام کننده و برگزار کننده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۰ منطقه آمایشی