برگزاری آزمون دستیاری پزشک خانواده در شهریورماه 95

Home / برگزاری آزمون دستیاری پزشک خانواده در شهریورماه 95

برگزاری آزمون دستیاری پزشک خانواده در شهریورماه 95

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی از برگزاری سری دوم پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده در شهریورماه ۹۵ خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهره چنگی امروز در نشست معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: در حال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری آزمون دستیاری پزشک خانواده در شهریورماه 95

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی از برگزاری سری دوم پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده در شهریورماه ۹۵ خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهره چنگی امروز در نشست معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: در حال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برگزاری آزمون دستیاری پزشک خانواده در شهریورماه 95

خبرگزاری ایران