برخورد قضائی در حوزه بدحجابی مؤثر نیست

Home / برخورد قضائی در حوزه بدحجابی مؤثر نیست

برخورد قضائی در حوزه بدحجابی مؤثر نیست
وکیل پایه یک دادگستری گفت: رعایت نکردن شئونات اسلامی در جامعه 74 ضربه شلاق دارد اما برخورد قضائی در موضوع بدحجابی مؤثر نخواهد بود.

برخورد قضائی در حوزه بدحجابی مؤثر نیست

وکیل پایه یک دادگستری گفت: رعایت نکردن شئونات اسلامی در جامعه 74 ضربه شلاق دارد اما برخورد قضائی در موضوع بدحجابی مؤثر نخواهد بود.
برخورد قضائی در حوزه بدحجابی مؤثر نیست