برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی

Home / برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی

برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی

با انتشار جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس رتبه ۵۸۴ وب سایت دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایرانی مشخص شد. برترین دانشگاه ایرانی رتبه ۵۰۸ جهانی را کسب کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۲۰۰۴، رتبه بندی وب (یا Webometrics Ranking) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی

با انتشار جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس رتبه ۵۸۴ وب سایت دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایرانی مشخص شد. برترین دانشگاه ایرانی رتبه ۵۰۸ جهانی را کسب کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۲۰۰۴، رتبه بندی وب (یا Webometrics Ranking) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی