برادران عالمیان حذف شدند

Home / برادران عالمیان حذف شدند

برادران عالمیان حذف شدند
برادران عالمیان با شکست برابر تیم سوئد در جدول دونفره تور جهانی تنیس روی میز سوئد از رقابت‌ها کنار رفتند.

برادران عالمیان حذف شدند

برادران عالمیان با شکست برابر تیم سوئد در جدول دونفره تور جهانی تنیس روی میز سوئد از رقابت‌ها کنار رفتند.
برادران عالمیان حذف شدند