بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و ساحلی آقایان + گزارش تصویری

Home / بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و ساحلی آقایان + گزارش تصویری

بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و ساحلی آقایان + گزارش تصویری
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان اعزامی به رقابت‌های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو و همچنین تیم ملی فوتبال ساحلی آقایان اعزامی به جام بین قاره‌ای امارات بدرقه شدند.

بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و ساحلی آقایان + گزارش تصویری

اعضای تیم ملی فوتبال بانوان اعزامی به رقابت‌های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو و همچنین تیم ملی فوتبال ساحلی آقایان اعزامی به جام بین قاره‌ای امارات بدرقه شدند.
بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و ساحلی آقایان + گزارش تصویری