بخت پایین ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری

Home / بخت پایین ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری

بخت پایین ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بخت رئیس‌جمهور آمریکا برای پیروزی در انتخابات 2020 بسیار پائین است.

بخت پایین ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بخت رئیس‌جمهور آمریکا برای پیروزی در انتخابات 2020 بسیار پائین است.
بخت پایین ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری