باید مقابل بی‌اخلاقی آمریکا ایستاد

Home / باید مقابل بی‌اخلاقی آمریکا ایستاد

باید مقابل بی‌اخلاقی آمریکا ایستاد
صدراعظم سابق آلمان با انتقاد از دولت آمریکا گفت که باید در مقابل بی‌اخلاقی‌های این کشور ایستاد.

باید مقابل بی‌اخلاقی آمریکا ایستاد

صدراعظم سابق آلمان با انتقاد از دولت آمریکا گفت که باید در مقابل بی‌اخلاقی‌های این کشور ایستاد.
باید مقابل بی‌اخلاقی آمریکا ایستاد