باید با تمرکز کامل به میدان برویم/در تیم ما نظم حرف اول را می‌زند

Home / باید با تمرکز کامل به میدان برویم/در تیم ما نظم حرف اول را می‌زند

باید با تمرکز کامل به میدان برویم/در تیم ما نظم حرف اول را می‌زند
سرمربی استقلال گفت: این تیم در تبریز باید با صد درصد تمرکز خود به میدان برود.

باید با تمرکز کامل به میدان برویم/در تیم ما نظم حرف اول را می‌زند

سرمربی استقلال گفت: این تیم در تبریز باید با صد درصد تمرکز خود به میدان برود.
باید با تمرکز کامل به میدان برویم/در تیم ما نظم حرف اول را می‌زند