بایدن توان شکست ترامپ را دارد

Home / بایدن توان شکست ترامپ را دارد

بایدن توان شکست ترامپ را دارد
رهبر سابق اکثریت جمهوری‌خواه سنا جو بایدن را تنها گزینه محتمل برای شکست رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

بایدن توان شکست ترامپ را دارد

رهبر سابق اکثریت جمهوری‌خواه سنا جو بایدن را تنها گزینه محتمل برای شکست رئیس‌جمهور آمریکا دانست.
بایدن توان شکست ترامپ را دارد