بانک‌ها الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند

Home / بانک‌ها الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند

بانک‌ها الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند
رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی شد.

بانک‌ها الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی شد.
بانک‌ها الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند