بانوان دانشگاه آزاد برای چهارمین سال متوالی قهرمان دوومیدانی شدند

Home / بانوان دانشگاه آزاد برای چهارمین سال متوالی قهرمان دوومیدانی شدند

بانوان دانشگاه آزاد برای چهارمین سال متوالی قهرمان دوومیدانی شدند
مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد و جابه‌جایی 3 رکورد ملی و یک رکورد باشگاهی خاتمه یافت.

بانوان دانشگاه آزاد برای چهارمین سال متوالی قهرمان دوومیدانی شدند

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد و جابه‌جایی 3 رکورد ملی و یک رکورد باشگاهی خاتمه یافت.
بانوان دانشگاه آزاد برای چهارمین سال متوالی قهرمان دوومیدانی شدند