بانوان ایران با شکست اسپانیا برنز می‌گیرند

Home / بانوان ایران با شکست اسپانیا برنز می‌گیرند

بانوان ایران با شکست اسپانیا برنز می‌گیرند
تیم ملی کومیته کاراته بانوان ایران برای کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان باید از سد اسپانیا عبور کند.

بانوان ایران با شکست اسپانیا برنز می‌گیرند

تیم ملی کومیته کاراته بانوان ایران برای کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان باید از سد اسپانیا عبور کند.
بانوان ایران با شکست اسپانیا برنز می‌گیرند