بازگشت نوراللهی به تمرینات سرخ‌پوشان

Home / بازگشت نوراللهی به تمرینات سرخ‌پوشان

بازگشت نوراللهی به تمرینات سرخ‌پوشان
تیم پرسپولیس تمرین امروز سه‌شنبه خود را در حالی انجام داد که احمد نوراللهی نیز هم‌بازیان خود را همراهی کرد.

بازگشت نوراللهی به تمرینات سرخ‌پوشان

تیم پرسپولیس تمرین امروز سه‌شنبه خود را در حالی انجام داد که احمد نوراللهی نیز هم‌بازیان خود را همراهی کرد.
بازگشت نوراللهی به تمرینات سرخ‌پوشان