بازگشت زاها به کریستال‌پالاس پس از مصدومیت با ساحل‌عاج

Home / بازگشت زاها به کریستال‌پالاس پس از مصدومیت با ساحل‌عاج

بازگشت زاها به کریستال‌پالاس پس از مصدومیت با ساحل‌عاج
مهاجم ساحل عاجی تیم فوتبال کریستال‌پالاس پس از مصدومیت در اردوی تیم ملی کشورش، به لندن بازگشت.

بازگشت زاها به کریستال‌پالاس پس از مصدومیت با ساحل‌عاج

مهاجم ساحل عاجی تیم فوتبال کریستال‌پالاس پس از مصدومیت در اردوی تیم ملی کشورش، به لندن بازگشت.
بازگشت زاها به کریستال‌پالاس پس از مصدومیت با ساحل‌عاج