بازنگری دکتری عمومی دندانپزشکی به زودی نهایی می شود

Home / بازنگری دکتری عمومی دندانپزشکی به زودی نهایی می شود

بازنگری دکتری عمومی دندانپزشکی به زودی نهایی می شود

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: مراحل اجرایی بازنگری برنامه آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی در حال انجام است و بزودی ابلاغ می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر از برگزاری سومین جلسه کمیته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازنگری دکتری عمومی دندانپزشکی به زودی نهایی می شود

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: مراحل اجرایی بازنگری برنامه آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی در حال انجام است و بزودی ابلاغ می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر از برگزاری سومین جلسه کمیته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازنگری دکتری عمومی دندانپزشکی به زودی نهایی می شود

بک لینک قوی

شهر خبر