بارزانی جایگاه نخست پارلمان را کسب کرد

Home / بارزانی جایگاه نخست پارلمان را کسب کرد

بارزانی جایگاه نخست پارلمان را کسب کرد
کمیته انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که حزب حاکم دموکرات در جایگاه نخست انتخابات مجلس این اقلیم قرار دارد.

بارزانی جایگاه نخست پارلمان را کسب کرد

کمیته انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که حزب حاکم دموکرات در جایگاه نخست انتخابات مجلس این اقلیم قرار دارد.
بارزانی جایگاه نخست پارلمان را کسب کرد