بابت قتل خاشقجی متأسفم

Home / بابت قتل خاشقجی متأسفم

بابت قتل خاشقجی متأسفم
نخست‌وزیر پاکستان با ابراز تأسف به‌دلیل قتل فعال مخالف سعودی، به انتقادها درباره سفرش به عربستان پاسخ داد.

بابت قتل خاشقجی متأسفم

نخست‌وزیر پاکستان با ابراز تأسف به‌دلیل قتل فعال مخالف سعودی، به انتقادها درباره سفرش به عربستان پاسخ داد.
بابت قتل خاشقجی متأسفم