ایران میزبان جلسه سرنوشت‌ساز AFC

Home / ایران میزبان جلسه سرنوشت‌ساز AFC

ایران میزبان جلسه سرنوشت‌ساز AFC
جلسه تعیین سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا در تهران برگزار می‌شود.

ایران میزبان جلسه سرنوشت‌ساز AFC

جلسه تعیین سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا در تهران برگزار می‌شود.
ایران میزبان جلسه سرنوشت‌ساز AFC