ایران قهرمان مسابقات پاراکانوی آسیا شد

Home / ایران قهرمان مسابقات پاراکانوی آسیا شد

ایران قهرمان مسابقات پاراکانوی آسیا شد
تیم پاراکانوی ایران با کسب 6 مدال طلا و دو مدال نقره عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی ازبکستان را از آن خود کرد.

ایران قهرمان مسابقات پاراکانوی آسیا شد

تیم پاراکانوی ایران با کسب 6 مدال طلا و دو مدال نقره عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی ازبکستان را از آن خود کرد.
ایران قهرمان مسابقات پاراکانوی آسیا شد