ایجاد رشته‌های جدید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای هرمزگان

Home / ایجاد رشته‌های جدید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای هرمزگان

ایجاد رشته‌های جدید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای هرمزگان
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، خمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: رشته‌های جدید باید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای شکل بگیرد.

ایجاد رشته‌های جدید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای هرمزگان

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، خمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: رشته‌های جدید باید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای شکل بگیرد.
ایجاد رشته‌های جدید با توجه به مزیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای هرمزگان