انگیزه بازیکنان را حفظ می‌کنیم/ نیاز استقلال خوزستان به امتیازهای دیدار پارس جنوبی

Home / انگیزه بازیکنان را حفظ می‌کنیم/ نیاز استقلال خوزستان به امتیازهای دیدار پارس جنوبی

انگیزه بازیکنان را حفظ می‌کنیم/ نیاز استقلال خوزستان به امتیازهای دیدار پارس جنوبی
سرمربی تیم استقلال خوزستان گفت: پرونده شکست‌های قبلی را بسته‌ایم و انگیزه بازیکنان را حفظ کردیم تا پارس جنوبی را شکست دهیم.

انگیزه بازیکنان را حفظ می‌کنیم/ نیاز استقلال خوزستان به امتیازهای دیدار پارس جنوبی

سرمربی تیم استقلال خوزستان گفت: پرونده شکست‌های قبلی را بسته‌ایم و انگیزه بازیکنان را حفظ کردیم تا پارس جنوبی را شکست دهیم.
انگیزه بازیکنان را حفظ می‌کنیم/ نیاز استقلال خوزستان به امتیازهای دیدار پارس جنوبی