انهدام 1236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی در کشور/ افزایش دستگیری قاچاقچیان

Home / انهدام 1236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی در کشور/ افزایش دستگیری قاچاقچیان

انهدام 1236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی در کشور/ افزایش دستگیری قاچاقچیان
معاون امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر از انهدام یک‌هزار و 236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی نظیر شیشه در طول پنج سال گذشته خبر داد.

انهدام 1236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی در کشور/ افزایش دستگیری قاچاقچیان

معاون امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر از انهدام یک‌هزار و 236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی نظیر شیشه در طول پنج سال گذشته خبر داد.
انهدام 1236 کارگاه ساخت مواد شیمیایی در کشور/ افزایش دستگیری قاچاقچیان