انقلاب اسلامی به دژ مستحکمی تبدیل شده است

Home / انقلاب اسلامی به دژ مستحکمی تبدیل شده است

انقلاب اسلامی به دژ مستحکمی تبدیل شده است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب گفت: انقلاب اسلامی با خون شهیدان و ایثارگری‌های رزمندگان و جانبازان به دژی مستحکم در برابر استکبار جهانی تبدیل شده است.

انقلاب اسلامی به دژ مستحکمی تبدیل شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب گفت: انقلاب اسلامی با خون شهیدان و ایثارگری‌های رزمندگان و جانبازان به دژی مستحکم در برابر استکبار جهانی تبدیل شده است.
انقلاب اسلامی به دژ مستحکمی تبدیل شده است