انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه 95

Home / انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه 95

انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه 95

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان علاقمند ادامه تحصیل در رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه می توانند انتخاب رشته کنند.   به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر بهروز دانشیان با اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه 95

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان علاقمند ادامه تحصیل در رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه می توانند انتخاب رشته کنند.   به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر بهروز دانشیان با اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه اول شهریورماه 95