انتخاب رشته‌های باآزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

Home / انتخاب رشته‌های باآزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

انتخاب رشته‌های باآزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

انتخاب رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه ۳۱ مردادماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، داوطلبان برای حضور در دوره‌های باآزمون دانشگاه آزاد از روز یکشنبه 31 مردادماه می‌توانند برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته‌های باآزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

انتخاب رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه ۳۱ مردادماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، داوطلبان برای حضور در دوره‌های باآزمون دانشگاه آزاد از روز یکشنبه 31 مردادماه می‌توانند برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته‌های باآزمون دانشگاه آزاد از یکشنبه آغاز می‌شود

قرآن