املاک کلنگی روی دست مالکان ماند

Home / املاک کلنگی روی دست مالکان ماند

املاک کلنگی روی دست مالکان ماند
در واقع رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز، بیشترین زیان را به بازار املاک کلنگی وارد کرد به طوری که دراین مدت متقاضیان خرید این املاک به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته ها و گاهی ماه ها در بنگاه های املاک بدون متقاضی می ماند.

املاک کلنگی روی دست مالکان ماند

در واقع رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز، بیشترین زیان را به بازار املاک کلنگی وارد کرد به طوری که دراین مدت متقاضیان خرید این املاک به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته ها و گاهی ماه ها در بنگاه های املاک بدون متقاضی می ماند.
املاک کلنگی روی دست مالکان ماند

اس ام اس جدید