امضای ۲۰ تفاهم‌نامه دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های خارجی

Home / امضای ۲۰ تفاهم‌نامه دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های خارجی

امضای ۲۰ تفاهم‌نامه دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های خارجی

مدیر امور بین الملل دانشگاه شیراز گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ تفاهم نامه میان دانشگاه شیراز و دانشگاه های آلمان، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، رومانی، کویت و عراق امضا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عظیمی فر مدیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امضای ۲۰ تفاهم‌نامه دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های خارجی

مدیر امور بین الملل دانشگاه شیراز گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ تفاهم نامه میان دانشگاه شیراز و دانشگاه های آلمان، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، رومانی، کویت و عراق امضا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عظیمی فر مدیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امضای ۲۰ تفاهم‌نامه دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های خارجی

بک لینک رنک 7

عکس