امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنعت برق

Home / امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنعت برق

امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنعت برق
همزمان با روز پژوهش و در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، چهار تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.

امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنعت برق

همزمان با روز پژوهش و در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، چهار تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.
امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنعت برق