امروز آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 96

Home / امروز آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 96

امروز آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 96

مهلت ثبت نام برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد امروز، جمعه ۲۱ مهرماه پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری ۹۶ دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امروز آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 96

مهلت ثبت نام برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد امروز، جمعه ۲۱ مهرماه پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری ۹۶ دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امروز آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد 96