امروز آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

Home / امروز آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

امروز آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

امروز ۳۰ بهمن آخرین فرصت ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی است. به گزارش خبرنگار مهر، کدرشته محل‌های جدید علاوه بر رشته محل‌های مندرج در اطلاعیه‌های ۱۴ و ۲۵ بهمن ۹۷ مربوط به پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امروز آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

امروز ۳۰ بهمن آخرین فرصت ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی است. به گزارش خبرنگار مهر، کدرشته محل‌های جدید علاوه بر رشته محل‌های مندرج در اطلاعیه‌های ۱۴ و ۲۵ بهمن ۹۷ مربوط به پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امروز آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی