امامی و گلیج حریفان خود را شناختند

Home / امامی و گلیج حریفان خود را شناختند

امامی و گلیج حریفان خود را شناختند
مراسم قرعه‌کشی اوزان 70 و 97 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.

امامی و گلیج حریفان خود را شناختند

مراسم قرعه‌کشی اوزان 70 و 97 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.
امامی و گلیج حریفان خود را شناختند