الزام دانشجویان به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها

Home / الزام دانشجویان به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها

الزام دانشجویان به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها

دانشجویان ابتدای هر نیمسال تحصیلی به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی ملزم هستند . به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه کاشان اعلام کرد: تمام دانشجویان ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی هستند و در این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

الزام دانشجویان به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها

دانشجویان ابتدای هر نیمسال تحصیلی به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی ملزم هستند . به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه کاشان اعلام کرد: تمام دانشجویان ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی هستند و در این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

الزام دانشجویان به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها