اقدامات سیسی در مصر شبیه یک معجزه است

Home / اقدامات سیسی در مصر شبیه یک معجزه است

اقدامات سیسی در مصر شبیه یک معجزه است
سفیران چهار کشور پرتغال، سنگاپور، مکزیک و تاجیکستان از سرمایه‌گذاری در مصر استقبال کردند و اقدامات اقتصادی رئیس‌جمهور مصر را چیزی شبیه به یک معجزه خواندند.

اقدامات سیسی در مصر شبیه یک معجزه است

سفیران چهار کشور پرتغال، سنگاپور، مکزیک و تاجیکستان از سرمایه‌گذاری در مصر استقبال کردند و اقدامات اقتصادی رئیس‌جمهور مصر را چیزی شبیه به یک معجزه خواندند.
اقدامات سیسی در مصر شبیه یک معجزه است