افطاری با دریافت اثر انگشت و کارت ملی

Home / افطاری با دریافت اثر انگشت و کارت ملی

افطاری با دریافت اثر انگشت و کارت ملی
کمیته امداد امام خمینی به دنبال انتشار گسترده تصویر ارائه افطار با کارت ملی و اثر انگشت توسط کارکنان این نهاد در باغلمک خوزستان، از مردم عذرخواهی کرده است.

افطاری با دریافت اثر انگشت و کارت ملی

کمیته امداد امام خمینی به دنبال انتشار گسترده تصویر ارائه افطار با کارت ملی و اثر انگشت توسط کارکنان این نهاد در باغلمک خوزستان، از مردم عذرخواهی کرده است.
افطاری با دریافت اثر انگشت و کارت ملی

دانلود فیلم با لینک مستقیم