افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های علوم پزشکی

Home / افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های علوم پزشکی

افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های علوم پزشکی

مدیرکل طب سنتی وزارت بهداشت از افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی خبر داد و گفت: راه‌اندازی دوره دستیاری طب سنتی در وزارت بهداشت به تصویب رسیده و در حال حاضر در مرحله …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های علوم پزشکی

مدیرکل طب سنتی وزارت بهداشت از افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی خبر داد و گفت: راه‌اندازی دوره دستیاری طب سنتی در وزارت بهداشت به تصویب رسیده و در حال حاضر در مرحله …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزودن دو واحد درسی طب سنتی ایران در رشته‌های علوم پزشکی