افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان‌ها

Home / افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان‌ها

افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان‌ها

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش از افزایش سه ساعته درس تربیت بدنی در مقطع متوسطه دوم خبر داد و گفت: رشته و برنامه جدیدی برای این درس اضافه نمی‌کنیم و افزایش نرخ پوشش در مدارس برای ما در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان‌ها

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش از افزایش سه ساعته درس تربیت بدنی در مقطع متوسطه دوم خبر داد و گفت: رشته و برنامه جدیدی برای این درس اضافه نمی‌کنیم و افزایش نرخ پوشش در مدارس برای ما در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان‌ها

موزیک سرا