اعلام وضعیت فوق‌العاده در کالیفرنیا

Home / اعلام وضعیت فوق‌العاده در کالیفرنیا

اعلام وضعیت فوق‌العاده در کالیفرنیا
رئیس‌جمهور آمریکا در پی ادامه آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا وضعیت اضطراری در این ایالت اعلام کرد.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در کالیفرنیا

رئیس‌جمهور آمریکا در پی ادامه آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا وضعیت اضطراری در این ایالت اعلام کرد.
اعلام وضعیت فوق‌العاده در کالیفرنیا