اعلام ظرفیت پذیرش ارشد پزشکی 95 / کارنامه نیمه اول تیر منتشر می شود

Home / اعلام ظرفیت پذیرش ارشد پزشکی 95 / کارنامه نیمه اول تیر منتشر می شود

اعلام ظرفیت پذیرش ارشد پزشکی 95 / کارنامه نیمه اول تیر منتشر می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۵ ثابت ماند و کاهشی نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین پورکاظمی با اعلام این خبر افزود: با توجه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام ظرفیت پذیرش ارشد پزشکی 95 / کارنامه نیمه اول تیر منتشر می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۵ ثابت ماند و کاهشی نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین پورکاظمی با اعلام این خبر افزود: با توجه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام ظرفیت پذیرش ارشد پزشکی 95 / کارنامه نیمه اول تیر منتشر می شود

فروش بک لینک

روزنامه قانون