اعلام زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

Home / اعلام زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

اعلام زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری دو آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور بطور همزمان در چهاردهم مرداد خبر داد. دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری دو آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور بطور همزمان در چهاردهم مرداد خبر داد. دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام زمان برگزاری آزمون‌ جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج

دانلود فیلم خارجی