اعلام برنامه هفته ششم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان

Home / اعلام برنامه هفته ششم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان

اعلام برنامه هفته ششم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان
برنامه هفته ششم رقابت‌های لیگ تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند اعلام شد.

اعلام برنامه هفته ششم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان

برنامه هفته ششم رقابت‌های لیگ تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند اعلام شد.
اعلام برنامه هفته ششم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان