اعلام برنامه مرحله نخست چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال

Home / اعلام برنامه مرحله نخست چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال

اعلام برنامه مرحله نخست چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال
لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از روز چهارشنبه نهم آبان ماه سال ۱۳۹۷ در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

اعلام برنامه مرحله نخست چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال

لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از روز چهارشنبه نهم آبان ماه سال ۱۳۹۷ در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.
اعلام برنامه مرحله نخست چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو زیر ۱۷ سال