اعزام کاروان 40 نفره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد به کربلا

Home / اعزام کاروان 40 نفره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد به کربلا

اعزام کاروان 40 نفره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد به کربلا
40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد امروز عازم سفر زیارتی کربلای‌معلی شدند.

اعزام کاروان 40 نفره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد به کربلا

40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد امروز عازم سفر زیارتی کربلای‌معلی شدند.
اعزام کاروان 40 نفره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد به کربلا