اعتراض وزیر خارجه سوریه به شورای امنیت و سازمان ملل

Home / اعتراض وزیر خارجه سوریه به شورای امنیت و سازمان ملل

اعتراض وزیر خارجه سوریه به شورای امنیت و سازمان ملل
وزیر امور خارجه سوریه در اعتراض به انتخابات موسوم به شورای محلی که رژیم صهیونیستی امروز در جولان برگزار کرد به شورای امنیت و سازمان ملل اعتراض کرد.

اعتراض وزیر خارجه سوریه به شورای امنیت و سازمان ملل

وزیر امور خارجه سوریه در اعتراض به انتخابات موسوم به شورای محلی که رژیم صهیونیستی امروز در جولان برگزار کرد به شورای امنیت و سازمان ملل اعتراض کرد.
اعتراض وزیر خارجه سوریه به شورای امنیت و سازمان ملل