اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی/ دیرتر از ۹ شب خوابگاه برویم با خانواده‌مان تماس می‌گیرند

Home / اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی/ دیرتر از ۹ شب خوابگاه برویم با خانواده‌مان تماس می‌گیرند

اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی/ دیرتر از ۹ شب خوابگاه برویم با خانواده‌مان تماس می‌گیرند

جمع زیادی از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز محدودیت در ساعت ورود و خروج در خوابگاه فرهمند این دانشگاه تجمع کردند.   به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علامه شب گذشته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی/ دیرتر از ۹ شب خوابگاه برویم با خانواده‌مان تماس می‌گیرند

جمع زیادی از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز محدودیت در ساعت ورود و خروج در خوابگاه فرهمند این دانشگاه تجمع کردند.   به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علامه شب گذشته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی/ دیرتر از ۹ شب خوابگاه برویم با خانواده‌مان تماس می‌گیرند