اعتراضات داوطلبان کنکور 96 ظرف یک هفته پاسخ داده می شود

Home / اعتراضات داوطلبان کنکور 96 ظرف یک هفته پاسخ داده می شود

اعتراضات داوطلبان کنکور 96 ظرف یک هفته پاسخ داده می شود

رئیس سازمان سنجش گفت: بخشی از اعتراضات به اختصاص ۵ درصد ظرفیت به ایثارگران مربوط بود و تا یک هفته جواب اعتراض و درخواست داوطلبان داده می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی در خصوص مراجعه دواطبان کنکور ۹۶ و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعتراضات داوطلبان کنکور 96 ظرف یک هفته پاسخ داده می شود

رئیس سازمان سنجش گفت: بخشی از اعتراضات به اختصاص ۵ درصد ظرفیت به ایثارگران مربوط بود و تا یک هفته جواب اعتراض و درخواست داوطلبان داده می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی در خصوص مراجعه دواطبان کنکور ۹۶ و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعتراضات داوطلبان کنکور 96 ظرف یک هفته پاسخ داده می شود